RSS Feed

Category Archives: Tokoh

Kultsum bin Al-Aghar

Dikisahkan bahwa Kultsum bin al Aghar adalah seorang yang terkenal dengan kecerdikan dan kepintaran.

Dia adalah seorang panglima tentara Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia sangat dibenci oleh Hajjaj bin Yusuf yang sangat kejam. Lalu ia membuat makar supaya Abdul Malik bin Marwan menjatuhkan hukuman mati terhadap Kultsum dengan cara dipenggal batang lehernya.

Ibu Kultsum berusaha menemui Abdul Malik memohon amnesti untuk anaknya. Diharapkan ia menaruh rasa simpati kepadanya karena ia sudah berumur lebih dari satu abad.

Abdul Malik memberikan jawaban: Saya akan menyuruh Hajjaj untuk menulis di atas dua kertas; yang pertama “dibunuh” dan di kertas kedua “tidak dibunuh”. Selanjutnya kita suruh anakmu memilih salah satu kertas sebelum hukuman dilaksanakan. Andaikan ia betul teraniaya, Allah pasti akan membebaskannya.

Read the rest of this entry

Advertisements

Haritsah bin Syuraqah

Suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di kota Madinah beliau berpapasan dengan seorang sahabat yang bernama Haritsah bin Suraqoh. Maka seraya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya dan mengatakan: “Ya Haritsah bagaimana keadaanmu di pagi hari ini?”.

Maka menjawab Haritsah: “Ya Rasulallah aku di pagi hari ini telah mencapai hakekat keimanan”.

Ketika mendengar jawaban tersebut Rasul pun berkata kepadanya: “Ya Haritsah segala sesuatu ada buktinya, dan mana bukti dari hakekat imananmu?”.

Read the rest of this entry

Shuhaib bin Sinan

Pada suatu hari, ‘Ammar bin Yasir, mengisahkan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. “Saya berjumpa dengan Shuhaib bin Sinan di muka pintu rumah Arqam, ketika itu Rasulullah Saw. sedang berada di dalamnya. “Hendak ke mana kamu?” tanya saya kepadanya. “Dan, kamu hendak ke mana?” jawabnya balik bertanya.

“Saya hendak menjumpai Muhammad Saw. untuk mendengarkan ucapannya,” kata saya. “Saya juga hendak menjumpainya,” ujarnya pula.

Read the rest of this entry

Hamzah bin Abdul Muthalib

Thabarani telah mengeluarkan dari Al-Harits At-Taimi dia berkata: Adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib r.a. pada hari pertempuran di Badar membuat tanda dengan bulu burung Na’amah (Bangau). Sesudah selesai peperangan, maka seorang dari kaum Musyrikin bertanya: Siapa orang yang bertanda dengan bulu burung Na’amah itu?

Maka orang berkata: Dialah Hamzah bin Abdul Mutthalib. Sahut orang itu lagi: Dialah orang yang banyak mepermalukan kita di dalam peperangan itu. (Majma’uz Zawa’id 6:81)

Bazzar mengeluarkan dari Abdul Rahman bin Auf ra. dia berkata: Bertanya Umaiyah bin Khalaf kepadanya: Hai Abdullah! Siapa orang yang memakai bulu burung Na’amah di dadanya pada perang Badar itu?

Jawabku: Dia itu paman Muhammad, dialah Hamzah bin Abdul Mutthalib ra.

Berkata lagi Umaiyah bin Khalaf: Dialah orang yang banyak mempermalukan kita dengan senjatanya sehingga dia dapat membunuh banyak orang di antara kita. (Majma’uz Zawa’id 6:81)

Read the rest of this entry

Ja’far bin Abi Thalib

Beliau adalah sepupu sekaligus sahabat Rasulullah yang mirip dengan Rasulullah baik ujud tubuh, tingkah laku atau budi pekertinya. Beliau diberi gelar “Bapak Si Miskin”, “Si Bersayap Dua di Surga” atau Si Burung Surga”. Salah seorang pelopor ternama Islam, beliau dan istrinya (Amma binti Umais) termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Sewaktu Rasulullah memilih sahabat-sahabatnya yang akan hijrah ke Habsyi (Ethiopia), maka tanpa berfikir panjang Ja’far bersama istrinya tampil mengemukakan diri hingga tinggal disana selama beberapa tahun. Disana mereka dikaruniai Allah tiga orang anak yaitu: Muhammad, Abdullah, dan ‘Auf.

Selama di Ethiopia, maka Ja’far bin Abi Thaliblah yang tampil menjadi juru bicara yang lancar dan sopan. Allah mengaruniakan kepadanya hati yang tenang, akal fikiran yang cerdas, jiwa yang mampu membaca situasi dan kondisi serta lidah yang fasih.

Read the rest of this entry